Teikiamos paslaugos

  • Infrastruktūros plėtros ir vystymo užsakomosios paslaugos (angl. outsourcing)

Paslaugos klientams siekiantiems naujai statyti, rekonstruoti arba remontuoti transporto infrastruktūrą. Projektinių siūlymų generavimas, visapusiška analizė, bei inžinerinės konsultacijos.

  • Projektavimas

Techninių ir darbo projektų rengimas, statinio projekto vykdymo priežiūra.

  • Projektų valdymas

Priklausomai nuo kliento poreikių: paslaugų arba rangos projekto veiklų ir biudžeto valdymas, pirkimų organizavimas, rangovų ir tiekėjų parinkimas bei kontrolė, atstovavimas klientui santykiuose su užsakovu.

  • Statybos darbų techninė priežiūra

Statybos, rekonstrukcijos arba remonto darbų techninė priežiūra vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, normomis, taisyklėmis ir standartais. FIDIC inžinieriaus funkcijų vykdymas.

  • Eksploatacija

Eksploatacijos vykdymas, metodikų rengimas, infrastruktūros būklės analizė.